Geef de mensen de ruimte en er kan veel moois ontstaan

ParticipARTe is ontstaan uit betrokkenheid. Betrokkenheid bij onze wijken, bij onze stad Zoetermeer en bij de mensen die daar wonen. Mensen aan elkaar binden– in kunstzinnig en sociaal opzicht, dat is wat de stichting ParticipARTe voor ogen heeft. Een aantal jaren geleden begon met een handjevol enthousiaste mensen, nu een mooi ontmoetingspunt voor veel betrokken ParticipARTers.

Wat we doen dan? Heel simpel – we maken kunst. En dat doen we door (onvermoede) talenten bij mensen naar boven te halen. Kom ook over de drempel en haal een kunst-stukje uit je zelf…. Want ParticipARTe is meer dan kunst! We maken samen de wereld een klein beetje mooier!

De drie-eenheid kunst, participatie en milieu gaan bij ParticipARTe hand in hand. Daarbij is het concrete, kunstzinnige resultaat minstens zo belangrijk als het sociale/creatieve proces van samenwerken, samen bedenken en samen uitvoeren – met mensen uit alle lagen van de (meestal Zoetermeerse) bevolking. Met in ons werk altijd de ecologische ondertoon van hergebruik van materialen. Gewoon om bij te dragen aan het bewustmakingsproces dat het milieu belangrijk is – voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Mensen in een wijk worden door ParticipARTe bij elkaar gebracht en gaan samenwerken.  Mensen ontdekken hun creativiteit. Mensen hebben invloed op de openbare ruimte om zich heen. Mensen komen tot een artistiek resultaat. In principe richt ParticipARTe zich op ieder mens die zich door kunstzinnige projecten laat uitdagen om de wereld mooier te maken.

Geef de mensen de ruimte en er kan veel moois ontstaan (missie)
Juist dit is de bestaansreden van ParticipARTe. Onze rode draad is iedereen in zijn waarde te laten. Mensen te laten doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn, waarbij samenwerking wordt gestimuleerd en betrokkenheid ontstaat. Het zwaan-kleef-aan effect noemen we dat.

Samen hebben we op die manier een breed scala aan disciplines in huis: op artistiek, technisch en creatief gebied. Samen komen we in diverse projecten tot een resultaat, waarvan we overtuigd zijn dat het iets wezenlijks toevoegt aan de maatschappij. Een resultaat waar we trots op zijn.

Geef de mensen de ruimte en er kan veel moois ontstaan (missie)
Mensen kunnen vaak meer dan ze vaak tonen. ParticipARTe helpt mensen bewust te worden van hun creatieve vermogens. In dit proces wordt ook ontdekt dat mensen niet alleen in de wereld zijn en elkaar opzoeken en kunnen versterken. Door middel van kunst participeren mensen meer in de samenleving.

Mensen geven aan hun woonomgeving een kunst-impuls. Hierdoor voelen zij zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun woon- en leefomgeving. Stichting ParticipARTe begeleidt en leidt hierin.

Naar iedereen wordt geluisterd bij de totstandkoming van een kunstproject. Onder leiding van een kunstenaar wordt een project samen tot een goed artistiek einde gebracht.

ParticipARTe is geen hulpverleningsorganisatie en dus kan er geen sprake zijn van behandeling of begeleiding van mensen bij hulpvragen. Zogenaamde hulpvragers ontdekken wel talenten in zichzelf, werken samen met anderen waardoor synergie ontstaat. ParticipARTe zal iedereen welkom heten, mits de organisatie dit dragen kan.

Participatie wordt bevorderd en betrokkenheid vergroot (doel)
Stichting ParticipARTe heeft als doel door middel van kunst sociaal-maatschappelijke doeleinden te verwezenlijken  in de vorm van kunstzinnige projecten. Hierdoor wordt de Participatie van mensen in de samenleving bevorderd, onderlinge samenwerking gestimuleerd en de betrokkenheid bij de leefbaarheid van hun woonomgeving vergroot. Kunst is hierbij niet alleen middel, maar ook deels doelstelling op zich, omdat elk project een gezamenlijk, artistiek en concreet resultaat oplevert, dat iets wezenlijks toevoegt aan de maatschappij.

Wees welkom! Meld je hier aan voor de inloopmiddag in Creatieve Werkplaats in de Ambachten Werkplaats aan Vrouwenhuiswaard 7 Zoetermeer. Daar kun je kennismaken met verschillende technieken en je creatieve talenten ontdekken.